2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Kijken we naar de Ketenaanpak Valpreventie, dan vallen in 2024 2 onderdelen onder de zorg via de Zorgverzekeringswet (Zvw):

  • valrisicobeoordeling

CZ groep koopt in 2024 de valrisicobeoordeling in bij huisartsen via de reguliere huisartsenovereenkomst. Daarop is het zorginkoopbeleid huisartsen van toepassing.

Landelijk wordt een competentieprofiel opgesteld voor een eventuele verbreding van de uitvoering van de valrisicobeoordeling. Zodra hier meer over bekend is, zal CZ groep – indien wij dit nodig achten – een aanvulling of wijziging op het beleid publiceren.

  • valpreventieve beweeginterventies

CZ groep koopt in 2024 valpreventieve beweeginterventies in voor 65-plussers met een hoog risico en met onderliggend lijden op basis van een indicatie na een valrisicobeoordeling. De valpreventieve interventie moet dan wel voldoen aan de programmacriteria zoals Zorginstituut Nederland die heeft geduid op 23 februari 2024. De interventie moet ook zijn uitgevoerd door een gecertificeerde zorgaanbieder.

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024

Hieronder leest u de wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024 (met ingang van 1 april 2024):

  • Inkoop valpreventieve beweeginterventies (VBI’s)

CZ groep zal in 2024 valpreventieve beweeginterventies inkopen voor mensen met een hoog risico en met  onderliggend lijden (volgend uit de valrisicobeoordeling). Dan moet wel voldaan zijn aan de criteria zoals Zorginstituut Nederland die heeft gesteld in zijn duiding op 23 februari 2024.

  • Overeenkomst eindigend op 31 december 2024

Voor zorgaanbieders die de valpreventieve beweeginterventie uitvoeren hanteren we in 2024 een overeenkomst eindigend op 31 december 2024.

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

Niet van toepassing: gezien het een nieuwe zorgsoort betreft werken we in 2024 met nieuwe overeenkomsten voor de valpreventieve beweeginterventies.

Deel deze pagina: