Ketenaanpak Valpreventie 2024

Zorginkoopbeleid

Beleid valpreventie 2024

laatste update 01-04-2024

Versie

Datum

Publicatie

Toevoeging/Wijziging

Hoofdstuk

Reden

1.1

1-apr-24

1-apr-24

Op basis van de duiding van valpreventieve beweeginterventies (VBI’s) start CZ groep met het inkopen van deze programma’s

2.1; 2.2; 3.1

Aanvullende duiding van valpreventieve beweeginterventies (VBI’s) door ZiNL (d.d. 23 februari 2024)

Voorwoord

De druk op de zorg wordt steeds groter. Dat komt onder andere door veranderingen binnen het zorglandschap en de veranderde demografie van de Nederlandse bevolking. Zo zien we voorlopig nog een stijging van het aantal (kwetsbare) ouderen. Door deze toename wordt valpreventie steeds belangrijker.

Door te voorkomen dat ouderen vallen, behouden ze langer hun zelfstandigheid en wordt intensieve zorg voorkomen. In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is vastgelegd dat gemeenten en zorgverzekeraars samen een ketenaanpak valpreventie inrichten. Deze ketenaanpak bestaat uit de onderdelen opsporen, screenen, interventies en structureel aanbod. In deze ketenaanpak zijn twee domeinen aan zet; het sociale- en het zorgdomein. De valrisicobeoordeling alsmede een aantal interventies vallen binnen het zorgdomein.

Deel deze pagina: