3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Gedurende het jaar 2024 zal CZ groep zorgaanbieders contracteren voor de preventieve beweeginterventies die CZ groep selecteert uit de geduide programma’s die vergoed kunnen worden vanuit de Zvw. Gedurende deze periode presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024. Op www.cz.nl/zorgvinder (new window) is dan per aandoening, behandeling, specialisme, zorgsoort en leverancier een lijst met zorgaanbieders te zien met daarbij de volgende informatie:

  • NAW-gegevens van de zorgaanbieder;

  • de etalage-informatie die u zelf invult en beheert in Mijn Zorgaanbod;

  • de contractstatus, die overeenkomt met de vergoedingsstatus voor de verzekerden;

  • de wachttijden (indien beschikbaar);

  • kwaliteitsinformatie, waaronder de selectieve inkoopresultaten (indien beschikbaar);

  • patiëntervaringen (indien beschikbaar).

Deel deze pagina: