1 Visie van CZ groep op ziekenvervoer

De Zorgverzekeringswet (Zvw) geeft verzekerden het recht op een vergoeding voor ziekenvervoer. Dit is een bijzondere voorziening. Het gaat immers niet om een vergoeding voor de medische zorg zelf, maar om de gevolgen van het gebruik van die zorg. Deze vergoeding geldt enkel voor specifiek genoemde patiëntgroepen, waarbij sprake is van zware belasting. Daarom vinden wij het belangrijk om het vervoer goed te regelen. Uiteraard tegen aanvaardbare kosten. Via de zorginkoop maakt CZ groep duidelijke en concrete afspraken met vervoerders over de toegankelijkheid, tijdigheid en kwaliteit van het vervoer.  

De vervoerder dient goed bereikbaar te zijn. Hij dient schoon, rookvrij en veilig vervoer te bieden en de gemaakte afspraken na te komen. Daarnaast zorgt de vervoerder ervoor dat hij de verzekerde op tijd op de plaats van bestemming afzet, zodat die zijn behandeling kan ondergaan. Daarbij biedt de vervoerder hulp bij het in- en uitstappen. De vervoerder begeleidt de verzekerde naar de centrale hal/receptie van de instelling of tot aan de voordeur. CZ groep heeft de afspraak gemaakt dat bij gecombineerd vervoer er maximaal 2 personen op de achterbank mogen worden vervoerd. Daarnaast mag bij gecombineerd vervoer de reistijd hooguit 25 procent langer zijn dan normaal (met een extra reistijd van maximaal 30 minuten). Na afloop dient de vervoerder de verzekerde weer snel naar huis te brengen. Belangrijk is dat verzekerden kunnen blijven vertrouwen op kwalitatief goed vervoer. We blijven scherp toezien op de naleving van de gemaakte afspraken.

Deel deze pagina: