3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2023 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024. Op http://www.cz.nl/zorgvinder (new window) is per aandoening, behandeling, specialisme, zorgsoort en leverancier een lijst met zorgaanbieders te zien met daarbij de volgende informatie:

  • NAW-gegevens van de zorgaanbieder;

  • de contractstatus, die overeenkomt met de vergoedingsstatus voor de verzekerden;

  • de wachttijden (indien beschikbaar);

  • patiëntervaringen (indien beschikbaar).

Deel deze pagina: