Ziekenvervoer 2024

Zorginkoopbeleid

Ziekenvervoer 2024

laatste update 31-3-2023

Voorwoord

Verantwoord en dichtbij. Deze belangrijke woorden geven aan hoe CZ groep samen met vervoerders de gewenste ontwikkelingen in het zorglandschap van ziekenvervoer inhoud willen geven.

 In 2024 blijven we erop toezien dat vervoerders een CZ-verzekerde veilig en op tijd op de plaats van bestemming ophalen en afzetten, zodat die zijn behandeling kan ondergaan. Dat de gebruikte vervoersmiddelen schoon en rookvrij zijn. En dat hulp wordt geboden, indien gewenst, bij het in- en of uitstappen. Alleen zo kunnen verzekerden, die onder behandeling staan en afhankelijk zijn van ziekenvervoer, zo optimaal mogelijk worden behandeld. 

Deel deze pagina: