2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024

Voor de periode tot en met 2024 hebben we met zorgaanbieders meerjarige afspraken gemaakt voor klinische chemie (KCL) en medische microbiologie (MMB). Daarmee hebben we voor 2023 en 2024 al voldoende zorgaanbod gecontracteerd. Voor KCL en MMB publiceren we dan ook geen nieuw zorginkoopbeleid. Voor de overige diagnostiek, zoals functieonderzoek, pathologie, beeldvormend onderzoek en nucleaire geneeskunde willen we voor 2024 afspraken maken waarmee we de doelmatigheid en de kwaliteit van de (diagnostische) zorg willen vergroten.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van ons zorginkoopbeleid 2023:

  • De tarieflijst met onze maximumtarieven voor functieonderzoek, pathologie, beeldvormend onderzoek en nucleaire geneeskunde wordt aangepast en is vanaf 1 juni 2023 op te vragen via eerstelijnsdiagnostiek@cz.nl.

  • Zorgaanbieders kunnen een overeenkomst afsluiten voor maximaal 1 jaar.

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

Voor 2024 hanteert CZ groep geen nieuwe voorwaarden om voor een overeenkomst in aanmerking te komen.

Deel deze pagina: