3.1 Tijdpad

Activiteiten

Planning

Voorbereiden, formuleren en publiceren van het zorginkoopbeleid 2024

Uiterlijk 1 april 2023

Publiceren maximumtarieven voor pathologie, functieonderzoek, beeldvormend onderzoek en nucleair onderzoek

1 juni 2023

Indienen aanvraag en offerte voor een overeenkomst 2024 voor pathologie, functieonderzoek, beeldvormend en nucleair onderzoek in het VECOZO inkoopportaal

Uiterlijk 15 juni 2023

Beoordelen van de aanvraag en de offerte door CZ groep en start van de onderhandelingen

Uiterlijk 1 augustus 2023

Aanbieden van de overeenkomsten

Uiterlijk 20 september 2023

Uiterste datum waarop kan worden gereageerd op de aangeboden overeenkomsten

Uiterlijk 25 oktober 2023

Uiterste tekentermijn van de overeenkomsten en afsluiting van de contracteerronde. Op deze datum ronden wij dus ook de onderhandelingen en contractbesprekingen af

Uiterlijk 1 november 2023

Publicatie van het zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2023

Deel deze pagina: