Eerstelijnsdiagnostiek 2024

Zorginkoopbeleid

Eerstelijnsdiagnostiek 2024

laatste update 31-3-2023

Voorwoord

Eerstelijnsdiagnostiek (ELD) is een onmisbaar instrument binnen de eerstelijnszorg. Voor de klinische chemie en de medische microbiologie heeft CZ groep meerjarenafspraken gemaakt tot en met 2024, waardoor we voldoende zorg hebben ingekocht. Andere vormen van diagnostiek, zoals functieonderzoek en beeldvormend onderzoek, kopen we voor 2024 apart in. Ons doel blijft om samen de problemen aan te pakken rondom de versnippering van zorg, dubbele diagnostiek en de overcapaciteit van voorzieningen. Ook willen we samen de substitutie van de tweede lijn naar de eerste lijn voor elkaar krijgen. Hierover gaan we graag het gesprek met u aan. De informatie uit deze gesprekken nemen wij mee in de vorming van onze visie en beleid voor 2025 en verder. We blijven ons ook de komende jaren inzetten om waar mogelijk de zorg voor onze verzekerden te verbeteren.

Deel deze pagina: