2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Ons zorginkoopbeleid is gebaseerd op onderstaande doelstellingen:

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024

Vanaf 2024 is het voor een samenwerkingsverband van eerstelijns verloskundigen en echoscopisten mogelijk om een overeenkomst met ons aan te gaan. Samenwerkingsverbanden van verloskundigen komen daarnaast in aanmerking voor een addendum CTG’s in de eerste lijn. De overeenkomsten voor verloskunde en prenatale screening hebben vanaf 2024 een looptijd van 3 jaar. Aan kraamzorgorganisaties geven we nog geen meerjarenovereenkomsten, omdat deze sector op dit moment weinig stabiel is. CZ groep heeft een prioriteringsbeleid opgesteld voor de kraamzorg voor het geval er krapte is in een bepaalde regio.

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

De minimale eisen die CZ groep hanteert voor de aanbieders in de geboortezorg, zijn gelijk gebleven. De specifieke eisen voor een overeenkomst verloskunde of prenatale screening in een samenwerkingsverband vindt u in paragraaf 2.2.3. In het prioriteringsbeleid voor de kraamzorg staat wat CZ groep van aanbieders verwacht bij krapte in een bepaalde regio.

Deel deze pagina: