3.1 Tijdpad

Activiteiten

Planning

Voorbereiden, formuleren en publiceren van het zorginkoopbeleid 2024

Uiterlijk 1 april 2023

Indienen aanvraag en offerte voor een overeenkomst Integrale Geboortezorg 2024

Uiterlijk 1 september 2023

Aanbieden van de overeenkomsten verloskunde, PNS, kraamzorg en geboortecentrum. Na ontvangst van het aanbod kunt u binnen 6 weken reageren

Uiterlijk 30 september 2023

Beoordelen van de aanvraag en de offerte voor de overeenkomst Integrale Geboortezorg 2024 en start van de onderhandelingen

Uiterlijk 30 september 2023

Uiterste tekentermijn van de verschillende overeenkomsten en afsluiting van de contracteerronde. Op deze datum ronden wij dus ook de onderhandelingen en contractbesprekingen af

Uiterlijk 1 november 2023

Publicatie van het zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2023

Deel deze pagina: