Geboortezorg 2024

zorginkoopbeleid

Geboortezorg 2024

laatste update: 07-09-2023

Versie: 1.1

Toevoeging: BO geboortezorg heeft laten weten dat er een uitgebreider onderzoek uitgevoerd wordt dat resulteert in de ontwikkeling van een landelijke richtlijn digitale kraamzorg waarin ook beeldbellen een duidelijker kader krijgt. Deze is echter nog niet gereed in 2024 en zal dus pas voor de inkoop van 2025 geïntroduceerd kunnen worden. Tot die tijd heeft BO-geboortezorg een “tijdelijke richtlijn” vastgesteld met de titel: Richtlijn digitale kraamzorg in 2023 en 2024 (new window). CZ heeft besloten voor de inkoop van beeldbelconsulten in 2024 aan te sluiten bij deze tijdelijke richtlijn van BO-geboortezorg. Wanneer u van mening bent dat uw organisatie aan deze voorwaarden voldoet en u beeldbelconsulten op wilt laten nemen in het addendum digitale kraamzorg, vermeldt u dit dan ook in uw e-mail die u bij aanvraag stuurt aan: inkoop.geboortezorg@cz.nl (new window). Bij organisaties die in 2023 al een addendum digitale kraamzorg met CZ overeengekomen zijn, wordt beeldbellen toegevoegd aan dit addendum.

Pagina: 15

Reden wijziging: Vanuit de Branche-vereniging Bo-geboortezorg is een tijdelijke richtlijn digitale kraamzorg in 2023 en 2024 gepubliceerd. CZ heeft besloten deze richtlijn te volgen en in 2024 ook de beeldbellen voorwaarden die Bo-geboortezorg stelt, in te kopen.

Voorwoord

In Nederland is de laatste jaren hard gewerkt om de uitkomsten van de geboortezorg te verbeteren. Een betere regionale samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals is belangrijk om de geboortezorg toegankelijk te houden. Vooral de toegankelijkheid van de kraamzorg is een dringend probleem. Samen met alle betrokken partijen willen we de kraamzorg – die altijd al dichtbij was – ook verantwoord dichtbij en toegankelijk houden. Door te innoveren, samen te werken en te blijven werken aan structurele vooruitgang, verbeteren we de geboortezorg continu. We nodigen u uit om de zorg in Nederland samen met ons nóg beter te maken.

Deel deze pagina: