3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk op 12 november 2023 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024. Op www.cz.nl/zorgvinder is per aandoening, behandeling, specialisme, zorgsoort en leverancier een lijst met zorgaanbieders te zien met daarbij de volgende informatie:

• NAW-gegevens van de zorgaanbieder;

• de contractstatus, die overeenkomt met de vergoedingsstatus voor de verzekerden;

• de wachttijden (indien beschikbaar);

• patiëntervaringen (indien beschikbaar).

Deel deze pagina: