2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Op het moment van schrijven hadden we nog te weinig informatie over de effecten van het ZPM. We verwachten deze informatieachterstand in 2023 in te halen. Juist in deze overgangsjaren streven wij naar een betere toegankelijkheid en inzet van (beschikbare) capaciteit, tegen maximaal gelijkblijvende kosten en met een waarborging van de kwaliteit van de zorg.

Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024

  • Zorgaanbieders committeren zich aan de doelen van de Green Deal Duurzame zorg 3.0. Daarnaast is duurzaamheid verankerd in de strategie.

Deel deze pagina: