3.1 Tijdpad

Vrijgevestigde praktijken

CZ groep contracteert vrijgevestigde praktijken op ondernemingsniveau. Vooraf vindt een uitvraag plaats via de uitvraagmodule van VECOZO. Alle door CZ groep erkende regiebehandelaren (zie bijlage 1) in de vrijgevestigde praktijk die geregistreerd zijn in Vektis, behoren tot de overeenkomst. Na het positief afronden van de uitvraag, ontvangt de vrijgevestigde praktijk uiterlijk op 6 oktober 2023 een aanbod voor een overeenkomst 2024 via de contracteermodule van VECOZO.

Planning

Activiteiten

26 juni 2023

Openstellen uitvraagmodule via VECOZO

25 augustus 2023

Sluiting uitvraagmodule via VECOZO

Uiterlijk 6 oktober 2023

Aanbieden overeenkomst 2024 via contracteermodule VECOZO

Uiterlijk 12 november 2023

Accepteren overeenkomst 2024 via contracteermodule VECOZO

Nieuwe vrijgevestigde praktijken

Zorgaanbieders met een geldig kwaliteitsstatuut sectie II die in 2023 geen overeenkomst hebben gesloten voor het leveren van geneeskundige GGZ, kunnen zich melden als belangstellende voor een overeenkomst in 2024. Zij moeten aantoonbaar voldoen aan de minimale eisen en de toegangseis die CZ groep aan nieuwe vrijgevestigde praktijken stelt (zie bijlage 1). Gedurende de looptijd van de overeenkomst blijven zij hieraan voldoen.

Planning

Activiteiten

26 juni 2023

Openstellen uitvraagmodule via VECOZO

1 augustus 2023

Sluitdatum melden als belangstellende voor een overeenkomst 2024 via rz.ggz@cz.nl

25 augustus 2023

Sluiting uitvraagmodule via VECOZO

Uiterlijk 6 oktober 2023

Aanbieden overeenkomst 2024 via contracteermodule VECOZO

Uiterlijk 12 november 2023

Accepteren overeenkomst 2024 via contracteermodule VECOZO

We bieden vrijgevestigde praktijken ook de mogelijkheid om gedurende het jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. Als zij zich tussen 1 augustus 2023 en 1 maart 2024 melden, kunnen zij in aanmerking komen voor een overeenkomst met ingang van 1 april 2024. Vrijgevestigde praktijken die zich melden tussen 1 maart 2024 en 1 juni 2024, kunnen een aanvraag indienen voor een overeenkomst per 1 juli 2024.

Deel deze pagina: