1.1 Trends en ontwikkelingen

CZ groep vindt het belangrijk dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft én van goede kwaliteit is. Daarom stimuleren we met ons beleid vernieuwingen en verbeteringen in de mondzorg. Preventie speelt daarbij een steeds grotere rol. We besteden speciale aandacht aan de jeugd.

CZ groep weet dat goede mondgezondheid van belang is voor de algemene gezondheid en daarmee is regelmatige mondzorg door een mondzorgprofessional belangrijk. Goede mondverzorging begint bij de eerste melktanden. Ouders/verzorgers dienen gemotiveerd te worden om hun kind mee te nemen bij een bezoek aan een mondzorgprofessional vanaf het doorbreken van de eerste melktanden.
Dit willen we stimuleren door de mondzorgprofessional meer de maatschappelijke rol in hun regio te laten pakken. Daarnaast is een taak voor CZ groep weggelegd ouders/verzorgers te wijzen op het feit dat mondzorg voor kinderen kosteloos is en de noodzaak van het wel naar de tandarts gaan. Zo verminderen we het aantal kinderen dat geen mondzorg krijgt.

CZ groep vindt preventie voor onze (jonge) verzekerden belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat preventieve mondzorg loont. Cariës bij mensen jonger dan 18 jaar kan gemiddeld met 40% dalen als zij de preventieve mondzorgmethodiek ‘Non-operative Caries Treatment Programme’ (NOCTP) volgen. Het Ivoren Kruis noemt deze methodiek Gewoon Gaaf. Deze duidelijke gezondheidswinst is te bereiken door maatwerk te leveren, ouders bij de behandeling te betrekken en jongeren vooral te leren en te motiveren om hun eigen mond gezond te houden. CZ groep wil deze manier van werken stimuleren en heeft de methode Gewoon Gaaf onderdeel gemaakt van de overeenkomst Het Kind, waar zorgaanbieders voor in aanmerking kunnen komen.

Toegankelijkheid

Op dit moment wordt in sommige regio’s zichtbaar wat een mogelijk tekort aan mondzorgverleners kan gaan betekenen. We willen samen met beroepsverenigingen, opleidingsinstituten en de (regionale) overheid komen tot een structurele verbetering van het aanbod van mondzorg in deze regio’s.

Innovatie

CZ groep stimuleert innovaties in de mondzorg. Zo zijn we onder meer betrokken bij de inzet van virtual reality-therapie in de bijzondere tandheelkunde. Onze verzekerden met angst voor de tandarts kunnen zo sneller geholpen worden. Samen met onze partners gaan we deze virtuele angstbehandelingen inzetten om de zorg laagdrempeliger te maken.

Deel deze pagina: