Mondzorg 2024

Zorginkoopbeleid

Mondzorg 2024

laatste update 31-3-2023

Voorwoord

CZ groep vindt het belangrijk dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft én van goede kwaliteit is. Daarom stimuleren we met ons beleid vernieuwingen en verbeteringen in de mondzorg. Preventie speelt daarbij een steeds grotere rol. We besteden speciale aandacht aan de jeugd. Landelijk zien we dat 1 op de 5 kinderen niet naar een mondzorgprofessional gaat. Die ontwikkeling willen we veranderen. We weten immers dat een goede mondgezondheid bijdraagt aan een goede algemene gezondheid.

In de mondzorg kiezen we voor een combinatie van traditionele zorginkoop en innovatie. We vinden dat dit bijdraagt aan de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. Alle partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in. We nodigen u uit om samen met ons de mondzorg in Nederland toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden in 2024 en de verdere toekomst.

Deel deze pagina: