2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Via de nieuwe overeenkomst 'Het Kind' besteden we meer aandacht aan goede mondzorg bij kinderen. We willen de methode Gewoon Gaaf stimuleren en wetenschappelijk bewezen zorg ondersteunen die resultaat oplevert. Daarnaast roepen we met de nieuwe overeenkomst mondzorgprofessionals op om hun maatschappelijke rol (nog meer) te pakken.

Omdat CZ groep de kwaliteit van de mondzorg en het beheersen van de zorgkosten belangrijk vindt, is de overeenkomst voor overkappingsprotheses op implantaten veranderd.

We werken zo veel mogelijk met meerjarige overeenkomsten. Dat doen we om onze verzekerden op korte én lange termijn de beste zorg te kunnen bieden en om zorgaanbieders stabiliteit te geven in hun praktijkvoering. 

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024

CZ groep biedt de nieuwe overeenkomst Het Kind aan. Zorgaanbieders die de methode Gewoon Gaaf toepassen en hun maatschappelijke rol in de regio pakken, honoreren we met hogere tarieven.

Vanaf 2024 komen enkel praktijken met een eindverantwoordelijke NVOI[1]-geaccrediteerde implantoloog in aanmerking voor een overeenkomst voor overkappingsprotheses op implantaten waarbij machtigingsvrij gewerkt mag worden in de onderkaak. Voor de bovenkaak moet altijd een machtiging aangevraagd worden. CZ groep stopt met het contracteren van praktijken met een niet-NVOI-erkende eindverantwoordelijke implantoloog. Hiermee willen we een kwaliteitsslag maken en zorgen voor doelmatige zorg.

CZ groept stopt vanaf 2024 met het aanbieden van overeenkomsten voor zelfstandige praktijken voor mondhygiëne. De huidige overeenkomsten lopen nog door tot 2025.

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

  • Alleen praktijken met een eindverantwoordelijke NVOI-geaccrediteerde implantoloog komen in aanmerking voor de overeenkomst voor overkappingsprotheses op implantaten.

  • We hanteren de nieuwe overeenkomst 'Het Kind', waar de methode Gewoon Gaaf en een aantoonbare maatschappelijke rol in de regio onderdeel van zijn.

  • In het representatiemodel met alle zorgverzekeraars stemmen we af of een centrum voor bijzondere tandheelkunde (CBT) voldoet aan de criteria.

  • 1Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie

Deel deze pagina: