3.1 Tijdpad

Activiteiten

Planning

Voorbereiden, formuleren en publiceren van het zorginkoopbeleid 2025

Uiterlijk 1 april 2024

Een verzoek tot deelname aan de inkoopprocedure Ziekenvervoer 2025 indienen via ziekenvervoer@cz.nl

Uiterlijk 1 mei 2024 om 12.00 uur

Indienen van vragen over de offerte-uitvraag via Mercell Source-to-Contract (ronde 1)

31 mei 2024 om 12.00 uur

Als wij daarom vragen, deelt de zorgaanbieder zijn strategisch beleid met ons of hij verwijst naar de plek waar deze informatie te vinden is

Uiterlijk 1 juni 2024

CZ groep stelt de antwoorden op de vragen uit ronde 1 beschikbaar via Mercell Source-to-Contract

14 juni 2024 om 12.00 uur

Indienen van vragen over de offerte-uitvraag via Mercell Source-to-Contract (ronde 2)

20 juni 2024 om 12.00 uur

CZ groep stelt de antwoorden op de vragen uit ronde 2 beschikbaar via Mercell Source-to-Contract

3 juli 2024 om 12.00 uur

Sluiting van de termijn voor het indienen van inschrijvingen via Mercell Source-to-Contract

10 juli 2024 om 12.00 uur

Beoordeling van de inschrijvingen via Mercell Source-to-Contract

10 juli tot en met 29 juli 2024

Bekendmaking van het gunningsresultaat via Mercell Source-to-Contract

2 augustus 2024

Aanbieden van de overeenkomsten via VECOZO

Uiterlijk 20 september 2024

Uiterste tekentermijn van de verschillende overeenkomsten en afsluiting van de contracteerronde

Uiterlijk 1 november 2024

Publicatie van het zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2024

Deel deze pagina: