3.3 Deze inkoopprocedure is geen aanbestedingsprocedure

De inkoopprocedure die in dit zorginkoopbeleid en het nog te publiceren inkoopdocument wordt aangekondigd, is géén aanbestedingsprocedure. De Aanbestedingswet 2012 en de aanbestedingsbeginselen zijn dus uitdrukkelijk niet van toepassing. Door deel te nemen aan de inkoopprocedure, verklaren aanbieders dat zij hiervan op de hoogte zijn en dat zij geen beroep kunnen doen op de bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 en de aanbestedingsbeginselen (en -uitgangspunten).

Deel deze pagina: