3.4 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk op 12 november 2024 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2025. Op www.cz.nl/zorgvinder is per aandoening, behandeling, specialisme, zorgsoort en leverancier een lijst met zorgaanbieders te zien met daarbij de volgende informatie:

  • de NAW-gegevens van de zorgaanbieder;

  • de contractstatus, die overeenkomt met de vergoedingsstatus voor de verzekerden;

  • de wachttijden (indien beschikbaar);

  • patiëntervaringen (indien beschikbaar).

Deel deze pagina: