3.1 Vertegenwoordiging bij de contractering

Er zijn nog steeds individuele apotheekhoudenden die voor de individuele overeenkomst farmacie in aanmerking willen komen. Toch laten de meeste apotheekhoudenden zich in de onderhandelingen en bij de uitvoering van de afspraken bijstaan door een collectief. Zij zijn aan zo’n collectief verbonden als franchisenemer, partner, lid, aangeslotene of onderaannemer farmaceutische zorg. Belangrijk is dat het collectief transparant is over hoe zij hebben geborgd dat de bijstand plaatsvindt binnen het kader van de mededingingsregels.

U kunt zich door slechts één collectief laten bijstaan, voor een overeenkomst die past bij uw type apotheek. Als u als (rechts)persoon meerdere apotheken hebt, geldt de keuze voor al uw apotheken. Differentiatie binnen een (rechts)persoon is niet mogelijk. Wel kunt u als eigenaar beschikken over meerdere overeenkomsten met CZ groep, als u verschillende typen apotheken bezit.

Als een apotheekhoudende zich in de contractering voor 2024 wil laten bijstaan door een ander collectief dan in de contractering voor 2023, vernemen we dit graag uiterlijk op 1 augustus 2023. De apotheekhoudende kan zijn collectiefkeuze doorgeven via rz.farmacie@cz.nl (new window). Apotheekhoudenden die hun keuze niet uiterlijk op 1 augustus 2023 kenbaar maken via het bovenstaande mailadres, blijven vertegenwoordigd door het oorspronkelijke collectief of komen in aanmerking voor de individuele overeenkomst farmaceutische zorg. CZ groep gaat hier strenger op letten dan in het verleden. Apotheekhoudenden van wie de huidige overeenkomst op 31 december 2023 afloopt, sturen we in de loop van dit jaar een brief met alle informatie die nodig is om de contractering voor 2024 voor te bereiden. CZ groep behoudt zich het recht voor om de collectiefkeuze van een apotheekhoudende niet over te nemen.

Deel deze pagina: