Bijlage 1: Minimale geschiktheidseisen

Deze bijlage beschrijft de minimale geschiktheidseisen die CZ groep hanteert voor apotheekhoudenden die een overeenkomst met ons aan willen gaan en die voldoen aan de voorwaarden in paragraaf 2.2.6. Daarnaast toetsen wij individuele apotheekhoudenden met wie wij een overeenkomst willen aangaan op een aantal aspecten. Op basis hiervan kan CZ groep besluiten om geen individuele overeenkomst aan te bieden of om de toelating tot collectieve afspraken te weigeren. Bijvoorbeeld als er regionaal sprake is van een onwenselijke marktmachtssituatie. Ook onrechtmatigheden en terugvorderingen uit het verleden kunnen redenen zijn om een apotheek geen overeenkomst aan te bieden.

Minimumeisen

 • De zorgaanbieder beschikt bij de levering van zorg en terhandstelling over een praktiserend apotheker die in het BIG-register en het register van gevestigde apothekers is ingeschreven.

 • De zorgaanbieder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

 • De zorgaanbieder beschikt over een formeel vereiste toelating voor de levering van zorg en voldoet aantoonbaar aan alle voorwaarden daarvoor, tenzij dit op grond van de wet niet langer is vereist.

 • De zorgaanbieder beschikt over een AGB-code.

 • De zorgaanbieder beschikt over een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor rechtspersonen (voor zover van toepassing), bij aanvang van de contractperiode niet ouder dan 12 maanden.

 • De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

 • De zorgaanbieder voldoet indien van toepassing aan de normen van de beroepsgroep en heeft de onderliggende richtlijnen in de apotheek geïmplementeerd.

 • De zorgaanbieder werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit.

 • De zorgaanbieder beschikt over een gedegen bedrijfsadministratie die de tijdige levering van gegevens aan de zorgverzekeraar mogelijk maakt.

 • De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegd privacybeleid.

 • De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegde klachtenregeling.

 • De zorgaanbieder is adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid voor minimaal € 2.500.000 (per gebeurtenis), of heeft deze verzekering aantoonbaar per 1 januari 2024 afgesloten.

 • De apotheek van de zorgaanbieder is in 2023 niet op enig moment gesloten op last van de IGJ.

 • De zorgaanbieder verkeert in een financieel gezonde positie.

 • De zorgaanbieder heeft aantoonbaar een waarnemingsregeling getroffen.

 • De zorgaanbieder is bij voorkeur aangesloten bij een dienstapotheek. Apotheekhoudenden zijn zelf verantwoordelijk voor een 24/7-bereikbaarheid als zij geen gebruikmaken van een dienststructuur en hebben 24/7-bereikbaarheid aantoonbaar geregeld en vastgelegd.

Deel deze pagina: