3.2 Tijdpad

Activiteiten

Planning

Voorbereiden, formuleren en publiceren van het zorginkoopbeleid 2024

Uiterlijk 1 april 2023

Indienen aanvraag en offerte voor een overeenkomst farmaceutische zorg 2024

Uiterlijk 15 juni 2023

Beoordelen van de aanvraag en de offerte door CZ groep en start van de onderhandelingen

Uiterlijk 1 augustus 2023

Aanbieden van de overeenkomsten. Na ontvangst van het aanbod is er gelegenheid om vragen te stellen

Uiterlijk 20 september 2023

Deadline voor het stellen van vragen over de aangeboden overeenkomst

Uiterlijk 25 oktober 2023

Uiterste tekentermijn van de verschillende overeenkomsten en afsluiting van de contracteerronde. Op deze datum ronden wij dus ook de onderhandelingen en contractbesprekingen af

Uiterlijk 1 november 2023

Publicatie van het zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2023

Let op: Als zorgverzekeraar moeten wij op 12 november van ieder kalenderjaar ons gecontracteerde aanbod publiceren. Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, verwachten wij dat u zich houdt aan de termijnen van het contracteerproces. Wij willen dan ook uiterlijk op 1 november overeenstemming bereiken over de overeenkomst voor 2024.

Deel deze pagina: