Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Zorginkoopbeleid

Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2025

laatste update 28-3-2024

Voorwoord

Samen werken aan gezonde zorg! Dat is de ondertitel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) én de basis waarop wij graag afspraken met u willen maken over goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Het wordt steeds duidelijker dat de huidige organisatie van de (eerstelijns)zorg tegen de grenzen van haar kunnen aanloopt. Alleen samen – zorgverleners, patiënten, (lokale) overheid én zorgverzekeraars – zijn wij in staat om goede en toegankelijke zorg te realiseren. Met ons zorginkoopbeleid willen we de huisartsenzorg toegankelijk houden en de werkdruk van de huisartsen beperken. De landelijke afspraken over Meer Tijd Voor de Patiënt en de ANW-zorg zijn hiervoor een belangrijke basis. Daarbij zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de regionale huisartsenorganisaties. Zij ondersteunen de huisartsen bij een toekomstbestendige praktijkvoering, bevorderen de regionale samenwerking en dragen bij aan het oplossen van toegankelijkheidsproblemen. Wij vertrouwen erop dat u ons (zorginkoop)beleid onderschrijft en dat we samen de toegankelijkheid en de kwaliteit van de huisartsenzorg kunnen blijven garanderen.

Deel deze pagina: