3.1 Tijdpad

Huisartsenzorg

Activiteiten

Planning

Voorbereiden, formuleren en publiceren van het zorginkoopbeleid 2024

Uiterlijk 1 april 2023

Aanbieden van de overeenkomsten

Uiterlijk 1 september 2023

Publicatie van het zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2023

Huisartsenposten

Activiteiten

Planning

Voorbereiden, formuleren en publiceren van het zorginkoopbeleid 2024

Uiterlijk 1 april 2023

Verantwoording 2022 door HDS bij zorgverzekeraars

Uiterlijk 1 juni 2023

Verantwoording 2022 door HDS en zorgverzekeraars bij de NZa

Uiterlijk 1 juli 2023

Begroting 2024 door HDS bij zorgverzekeraar

Uiterlijk 1 september 2023

Begroting 2024 door HDS en zorgverzekeraars bij de NZa

Uiterlijk 1 november 2023


Multidisciplinaire zorg en O&I

Activiteiten 

Planning 

Publicatie zorginkoopbeleid MDZ en O&I 2024/2025 

1 april 2023

Gelegenheid tot vragen stellen over het zorginkoopbeleid

Tot 1 juni 2023

Verantwoording verslagjaar 2022: RHO levert de stukken aan bij CZ groep 

Voor 1 juni 2023 

Evaluatiegesprekken over verslagjaar 2022 tussen RHO en CZ groep, inclusief de monitoring van de afspraken gemaakt op het factsheet MDZ

Tussen 1 juni en 31 juli 2023

Publicatie conceptovereenkomst MDZ/O&I 2024/2025

1 augustus 2023 

Publicatie uitwerking Zorginkoopbeleid MDZ en O&I op aangekondigde onderdelen

1 augustus 2023

Aanleveren zorgaanbodplan en begroting bij de regionale zorginkoper

Uiterlijk 1 september 2023

Contracteringsgesprekken (op basis van een zorgaanbodplan) en vaststellen tarieven 2024 en 2025. De voorwaarde om het contracteringsgesprek aan te gaan, is dat het zorgaanbodplan en de begroting tijdig in ons bezit zijn.

15 september – 31 oktober 2023

Aanbieden overeenkomst MDZ en O&I 2024/2025

Vanaf 1 november 2023

Publicatie gecontracteerd aanbod  

Uiterlijk 12 november 2023 

Let op: Als zorgverzekeraar moeten wij op 12 november van ieder kalenderjaar ons gecontracteerde aanbod publiceren. Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, verwachten wij dat iedere zorgaanbieder zich houdt aan de termijnen van het contracteerproces. Wij willen dan ook uiterlijk op 1 november overeenstemming bereiken over de overeenkomst voor 2024.

Deel deze pagina: