Bijlage 1

Algemene voorwaarden om voor een overeenkomst MDZ en O&I in aanmerking te komen

Alleen RHO’s die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een overeenkomst MDZ en O&I. Een RHO:

  • is gevestigd in het werkgebied waar CZ groep de preferente zorgverzekeraar is;

  • is een rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • heeft een minimale omvang van 100.000 op naam ingeschreven patiënten, waarbij sprake is van een logische, passende en aaneengesloten regio; De RHO stelt in overleg met CZ groep vast op welke regio het RHO zich gaat richten. De regio is een aaneengesloten gebied dat logisch aansluit bij andere stakeholders in de regio zoals adherente ziekenhuizen, GGZ en gemeenten/WMO regio’s. CZ groep toetst bij deze voorwaarde of geen ongewenste versnippering optreedt;

  • heeft een aantoonbaar mandaat van ten minste 85 procent van de huisartsen in de betreffende regio;

  • levert tijdig een regionaal zorgaanbodplan op aan de hand van het format van CZ groep;

  • omschrijft concrete resultaatafspraken die de voorwaarde zijn voor de financiering;

  • levert tijdig een begroting op, aansluitend bij het regionale zorgaanbodplan, aan de hand van het format van CZ groep;

  • betrekt naast huisartsenzorg minimaal 2 andere domeinen bij het opstellen van het regionale zorgaanbodplan. Voor de regio relevante stakeholders uit andere domeinen kunnen zijn: ziekenhuizen, de GGZ, V&V en gemeenten

  • voldoet aan de voorwaarden uit de overeenkomst multidisciplinaire zorg en O&I.

Deel deze pagina: