Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg, en organisatie en infrastructuur (O&I) 2024

Zorginkoopbeleid

Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg, en organisatie en infrastructuur (O&I) 2024

laatste update 31-3-2023

Voorwoord

Samen werken aan gezonde zorg! Deze ondertitel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de basis waarop wij graag in 2024 en 2025 afspraken met u willen maken over goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Het wordt steeds duidelijker dat de huidige organisatie van de (eerstelijns)zorg tegen de grenzen van haar kunnen aanloopt. Alleen samen (zorgverleners, patiënten, (lokale) overheid en zorgverzekeraars) zijn wij in staat om goede en toegankelijke zorg te realiseren. Met ons zorginkoopbeleid willen we de huisartsenzorg toegankelijk houden en de werkdruk van de huisartsen beperken. De landelijke afspraken over Meer Tijd voor de Patiënt en de ANW-zorg zijn hiervoor een belangrijke basis. Voor de ondersteuning van de huisartsen bij hun praktijkvoering en de bevordering van de regionale samenwerking zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de regionale huisartsenorganisaties.

Wij vertrouwen erop dat u ons zorginkoopbeleid onderschrijft en dat we samen de toegankelijkheid en de kwaliteit van de huisartsenzorg kunnen blijven garanderen.

Deel deze pagina: