1 Visie van CZ groep op de hulpmiddelenzorg

Het Integraal Zorgakkoord wil de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar houden. De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk door schaarste van personeel en toenemende personeelskosten. Een hulpmiddel kan de inzet van zorgverleners verminderen. Het bevordert de zelfredzaamheid van de patiënt en kan mogelijke hulp- en/of zorgvragen voorkomen.

Hulpmiddelen worden technisch steeds beter. Daardoor is minder inzet nodig van de zorgprofessionals. Verbeterde medische technologie leidt ook tot andere eisen aan zorgprofessionals. CZ groep ziet hierin een belangrijke rol voor de zorgaanbieder van hulpmiddelen en biedt ondersteuning om de juiste afweging bij de inzet van personeel te maken.

CZ groep vindt het belangrijk om de zorg met ketenpartners te onderzoeken en te stimuleren. Wij nodigen onze partners uit om hierin actief mee te denken.

Deel deze pagina: