3.1 Tijdpad

Activiteiten

Planning

Publicatie van het zorginkoopbeleid 2024

Uiterlijk 1 april 2023

Aanleveren bewijsstukken door de zorgaanbieder om in aanmerking te komen voor de overeenkomst Prothesen (zie bijlage). Na accordering van deze bewijsstukken wordt de overeenkomst aangeboden.

Uiterlijk 1 mei 2023

Interesse voor overeenkomst kenbaar maken door zorgaanbieders.

Uiterlijk 1 juni 2023

Aanleveren van de prijslijsten door de zorgaanbieder van onderstaande overeenkomsten:

  • niet-eenvoudige loophulpmiddelen;

  • tactiel leesapparatuur;

  • aangepaste stoelen voor kinderen;

  • sta-orthesen.

Uiterlijk 1 augustus 2023

Aanbieden van de overeenkomsten. Zorgaanbieders hebben maximaal 4 weken de tijd om op het voorstel te reageren.

Uiterlijk 1 oktober 2023

Uiterste tekentermijn van de overeenkomsten

Uiterlijk 1 november 2023

Publicatie van het zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2023

Aanvullende procedure voor de selectieve contractering

Voor de selectieprocedure binnen de Just Basic-polis en Zorg Voordelig-polis van Nationale Nederlanden gebruikt CZ groep de inkoopsoftware Mercell Source-to-Contract (voorheen Negometrix4). De huidig gecontracteerde en geïnteresseerde zorgaanbieders ontvangen van CZ groep een e-mail met een werkinstructie voor het aanmelden en gebruiken van deze software.

Tijdpad

Activiteiten 

Planning 

Zorgaanbieders kunnen hun interesse kenbaar maken via fpa.inkoophulpmiddelen@cz.nl.

Uiterlijk 1 juni 2023 

Versturen offerte-uitvraag door CZ Groep

Uiterlijk 8 juni 2023

Indienen van vragen over offerte-uitvraag door zorgaanbieders

Uiterlijk 22 juni 2023

CZ groep stelt antwoorden op de vragen beschikbaar

Uiterlijk 6 juli 2023

Indienen offertes door zorgaanbieders

Uiterlijk 20 juli 2023 

Bekendmaking gunningsresultaat

Uiterlijk 3 augustus 2023

Deel deze pagina: