2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

In 2024 blijft CZ groep zich inzetten om de toegang tot de zorg te borgen, om zorguitgaven te beïnvloeden en zo de betaalbaarheid voor onze verzekerden te handhaven. Daarnaast werken wij actief mee aan borging van de kwaliteit van zorg en proberen wij zorgprofessionals in het zorgpad te ontlasten door het juiste hulpmiddel in te zetten, waardoor tijd vrijkomt voor andere zorg.

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid Hulpmiddelen 2024:

  • Voor beenprothesen geldt per 2024 een aangepaste tariefsystematiek. Voor prothesen in het algemeen geldt dat alle orthopedisch technologen van de zorgaanbieder actueel staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Orthopedisch Technologen (KWOT).

  • Het centrale depot voor (kinder)voorzieningen wordt volledig afgebouwd om zo

    • (her)verstrekking te vereenvoudigen en stimuleren;

    • het aantal vervoersbewegingen te beperken;

    • het administratieve proces te vereenvoudigen.

  • Voor de Just Basic-polis en Zorg Voordelig-polis van Nationale Nederlanden selecteren we een beperkt aantal zorgaanbieders voor hulpmiddelen.

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

CZ groep werkt voor de meeste hulpmiddelen met meerjarencontracten met een looptijd van 2 tot 5 jaar. Dit betekent dat we niet ieder jaar overeenkomsten aanbieden voor alle hulpmiddelen. In paragraaf 2.2.4 staan alle hulpmiddelen (en de bijbehorende minimumeisen) waarvoor CZ groep voor 2024 opnieuw contracten aanbiedt.

Deel deze pagina: