Bewijsstukken

Prothesen 

Voor de overeenkomst prothesen gelden de volgende bewijsstukken. Stuur deze uiterlijk 1 mei 2023 naar fpa.inkoophulpmiddelen@cz.nl (new window)

 • De zorgaanbieder levert een kopie aan van zijn actuele SEMH-erkenning OIM (of een vergelijkbaar keurmerk).

 • De zorgaanbieder toont aan dat de orthopedisch technologen die bij hem werken een geldige registratie hebben. Hij levert hiervoor minimaal een kopie van de actuele registratie in het Kwaliteitsregister Orthopedisch Technologen (KWOT) aan.

 • De zorgaanbieder levert de volgende gegevens in het Excel-bestand van de zorgverzekeraar aan per orthopedisch technoloog:

  1. naam orthopedisch technoloog (OT), registratienummer KWOT en uiterste geldigheidsdatum KWOT-registratie;

  2. postcode/huisnummer van de vestiging waar de OT werkt;

  3. naam revalidatiecentrum/-centra waar de OT in een multidisciplinair team werkt en of dit team werkt met het PPP-armprotocol, PPP-beenprotocol en/of AAK-addendum;

  4. specialisaties van de OT (armen, AAK, osseo-integratie, omkeerplastiek, kinderen of overige specialisaties).

CZ groep zal hiervoor in week 14 een format in Excel aanleveren. Zorgaanbieders die zich later aanmelden om voor een overeenkomst in aanmerking te komen, kunnen dit Excel-bestand opvragen door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde mailadres.

 • De zorgaanbieder toont aan dat hij de intake centraal beheert, coördineert en op een uniforme wijze uitvoert binnen 1 systeem volgens een eenduidige procedure.

 • Voor de zorgaanbieder die niet eerder een overeenkomst voor prothesen van CZ groep heeft gehad, geldt aanvullend dat hij moet aantonen prothesen te kunnen leveren (inclusief advies en instructie op de vestigingslocatie). Bij voorkeur toont hij dit aan door CZ groep een lijst in Excel te sturen met daarin het aantal verzekerden per postcode en per provincie waar hij in 2022 prothesen heeft geleverd.

Deel deze pagina: