2 Inhoudelijk beleid en inkoopcriteria

Bij prothesezorg is de keuze van het juiste hulpmiddel belangrijk. Het hulpmiddel moet aansluiten bij de zorgvraag van de cliënt. Daar moet een transparant en eenduidig proces aan voorafgaan. De kwaliteitsstandaard Module Prothesezorg borgt dit proces.

Om verspilling te voorkomen, focussen we op doelmatige inzet van grondstoffen en materialen. Daarom stimuleren wij herverstrekking en recycling van hulpmiddelen.

Zorgverzekeraar CZ groep heeft verschillende polissen. Voor de Just Basic-polis en Zorg Voordelig-polis van Nationale-Nederlanden hanteren wij een afwijkend inkoopbeleid voor hulpmiddelen.

Deel deze pagina: