Hulpmiddelen 2024

Zorginkoopbeleid

Hulpmiddelen 2024

laatste update 31-3-2023

Voorwoord

In het Integraal Zorgakkoord zijn passende zorg, toegankelijkheid, schaarste van zorgmedewerkers en zorg op de juiste plek belangrijke thema’s. Door het (juiste) hulpmiddel in te zetten, kunnen we deze doelstellingen helpen realiseren. Daar waar een hulpmiddel preventief werkt of zelfzorg stimuleert, ontlasten we vooral de zorg in de eerste lijn en verbeteren we de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze zorg. Duurzaamheid rondom de verstrekking van hulpmiddelen is ook een belangrijk thema. Door aan te sluiten bij landelijke kwaliteitsstandaarden en door doelmatig in te kopen, willen we verspilling van grondstoffen en materialen voorkomen. Dit alles om de (hulpmiddelen)zorg zo breed mogelijk toegankelijk en betaalbaar te houden.

Deel deze pagina: