1.1 Ontwikkeling en maatschappelijke opgave

Jeugd

Een kwart van alle jeugdigen gaat niet naar een mondzorgverlener en we zien dat dit percentage de afgelopen jaren ook niet is afgenomen. Een goede mondgezondheid is belangrijk voor de algemene gezondheid. Daardoor is regelmatige mondzorg door een mondzorgverlener van belang. CZ groep vindt dat goede mondverzorging begint bij het melkgebit, waarbij ouders en verzorgers gemotiveerd moeten worden om hun kind een bezoek te laten brengen aan een mondzorgverlener na het doorbreken van de eerste melktanden. Dit ligt ook in lijn met de meest recente wetenschappelijke inzichten en de KIMO-richtlijn ‘Mondzorg voor jeugdigen preventie en behandeling van cariës’.

Het consultatiebureau, ook wel de jeugdgezondheidszorg (JGZ) genoemd, is volgens ons dé plek waar mondzorg goed te stimuleren is. We zien dat een goede samenwerking tussen tandartsen en jeugdartsen van het consultatiebureau veel kan opleveren. Ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) onderschrijft een positieve samenwerking tussen tandartsen en jeugdartsen. Zij hebben hiervoor samen met Jeugdartsen Nederland (AJN) een praktijkkaart tandarts-jeugdarts ontwikkeld en een JGZ-zoekmachine op hun website geplaatst. Daarmee bieden ze praktijken de mogelijkheid om in hun eigen regio het gesprek aan te gaan met het consultatiebureau en verwijzingen vanuit het consultatiebureau naar de mondzorgpraktijk te stimuleren.

Deel deze pagina: