2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

  1. Voor de Stimuleringsovereenkomst Mondzorg Jeugd heeft de zorgaanbieder een aantoonbare samenwerking met een consultatiebureau.

  2. Voor de Overeenkomst Mondzorg Jeugd kunnen onderstaande zorgaanbieders in aanmerking komen:

  • jeugdtandverzorgende instellingen (JTV’s);

  • praktijken met een pedodontoloog die is ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK);

  • praktijken met een aandeel jeugd van meer dan 70%.

Voor de overeenkomst Mondzorg Jeugd moet de praktijk aantoonbaar doelmatige zorg leveren. Hiervoor gebruikt CZ groep interne data.

Voor de centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT) die niet Cobijt-geaccrediteerd zijn, bieden we enkel nog een overeenkomst aan met gemachtigde zorg.

Deel deze pagina: