Mondzorg

Zorginkoopbeleid

Mondzorg 2025

laatste update 28-3-2024

Voorwoord

CZ groep vindt het belangrijk dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft én van goede kwaliteit is. Daarom stimuleren we met ons beleid vernieuwingen en verbeteringen in de mondzorg. We besteden speciale aandacht aan de jeugd. Landelijk zien we dat 1 op de 4 kinderen niet naar een mondzorgprofessional gaat. Dat willen we veranderen. We weten immers dat een goede mondgezondheid bijdraagt aan een goede algemene gezondheid. Het consultatiebureau, ook wel de jeugdgezondheidszorg (JGZ) genoemd, vinden wij dé plek om mondzorg te stimuleren.

We willen dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de mondzorg vanuit de basisverzekering geborgd blijft. Alle partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in. We nodigen u uit om samen met ons de mondzorg in Nederland toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden in 2025 en de verdere toekomst.

Deel deze pagina: