1.2 Visie op de sector

CZ groep vindt het belangrijk dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de mondzorg vanuit de basisverzekering geborgd blijft. Daarom zetten we ons beleid voor implantologie en prothetiek voort. We ondersteunen ook de landelijke inspanning vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om de erkenningscriteria en het financiële toetsingskader voor instellingen voor bijzondere tandheelkunde te herijken.

We willen mondzorgverleners stimuleren om mondzorg aan de jeugd te verlenen en hiervoor in hun eigen regio een samenwerking aan te gaan met het JGZ consultatiebureau. Zo kunnen zij meer jeugdigen en hun ouders bereiken. Uit onderzoek naar de interventieprogramma’s Gezonde Peutermonden en GigaGaaf blijkt dat kinderen op latere leeftijd minder cariës ontwikkelen als ze al vanaf het doorbreken van hun eerste tanden mondzorg ontvangen van een mondzorgverlener. CZ groep wil deze manier van samenwerken stimuleren en heeft hiervoor een stimuleringsovereenkomst gemaakt waar zorgaanbieders voor in aanmerking kunnen komen. CZ groep is van mening dat een integrale regionale samenwerking tussen mondzorgverleners en het consultatiebureau ervoor zal zorgen dat steeds meer kinderen de komende jaren naar de tandarts zullen gaan.

Deel deze pagina: