1.1 Trends en ontwikkelingen

Roken is een van de vele vermijdbare risico's die invloed hebben op iemands gezondheid. De kans dat iemand een medische aandoening krijgt die door roken is veroorzaakt, wordt bewezen kleiner naarmate het langer geleden is dat die persoon volledig is gestopt met roken. Een rookvrije maatschappij kan leiden tot een grote verlaging van de gezondheidsrisico’s, op de korte en lange termijn. Hier wil CZ groep actief aan bijdragen.

In het najaar van 2018 is het Nationaal Preventieakkoord getekend met als doel om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Om dit langetermijndoel te halen, moeten we nu gezamenlijk actie ondernemen. Onder rokers groeit de wens om te stoppen. Veel organisaties en werkgevers stimuleren mensen om te stoppen met roken. Daardoor stijgt de vraag naar stoppen-met-rokenbegeleiding de komende jaren sterk. Door deze begeleiding – met of zonder farmacotherapeutische ondersteuning – vrij te stellen van het eigen risico, is voor velen een financiële drempel weggenomen. Daardoor is de vraag nog verder gestegen.

CZ groep koopt alleen evidence based stopmethodes in die passen bij de Zorgstandaard Stoppen met Roken. Enkel zorgaanbieders met een registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken (KABIZ) komen in aanmerking voor een overeenkomst. Wij vervullen, samen met de zorgaanbieders, een actieve rol bij de verdere verbetering van de inhoudelijke therapieën. Hierin gaan wij zorgaanbieders stimuleren om het gebruik van digitale zorgondersteuning te integreren in het bestaande aanbod. Zo kunnen we de zorg toegankelijk houden en vooral effectief doorontwikkelen. Op onze webpagina over digitale zorg leest u meer over onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg en ook over de afspraken die we op ZN-niveau met partijen hebben gemaakt om effectieve digitale zorg veilig en betrouwbaar op te schalen.

We willen de regie nemen om onze verzekerden te begeleiden naar de zorg die het beste bij hen past. Het thema van ons zorginkoopbeleid - Verantwoord en Dichtbij - is daarom zeker van toepassing op de stoppen-met-rokenbegeleiding. Het aanbod van deze begeleiding is verantwoord en dichtbij als er voor alle verzekerden lokale en kwalitatief goede stopmethoden beschikbaar zijn die op z’n minst voldoen aan al onze minimumeisen (zie bijlage 1). Verantwoord en dichtbij betekent ook dat wij een breed scala aan stoppen-met-rokenbegeleiding inkopen, passend bij de individuele behoeften van de verzekerden, fysiek of digitaal. We willen hun de regie geven, zodat ze zelf kunnen kiezen welke geaccrediteerde stoppen-met-rokenbegeleider en welke soort begeleiding het beste bij hun levensfase en levensstijl passen. Zo maken we de kans dat zij daadwerkelijk stoppen zo groot mogelijk. Ons doel voor 2024 is dan ook: meer transparante en op data gebaseerde keuze-informatie beschikbaar stellen aan onze verzekerden.

Deel deze pagina: