2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Met dit zorginkoopbeleid kopen we begeleiding in die onze verzekerden de beste mogelijkheid biedt om te kunnen stoppen met roken. We stimuleren zorgaanbieders om hun begeleiding steeds verder te verbeteren om het stoppercentage te verhogen. Daarnaast willen we zorgaanbieders stimuleren om te innoveren, waarbij openheid en transparantie over de geleverde zorg centraal staan. Omdat er steeds meer aanbieders van stoppen-met-rokenbegeleiding zijn en de kwaliteit van de geleverde begeleiding divers is, gebruiken we de internationale Russell Standard (bijlage 2) om het stoppercentage per aanbieder vast te stellen. Vervolgens vergelijken we de percentages van de verschillende aanbieders om tot een gemiddelde, ondergemiddelde of bovengemiddelde classificatie te komen. Deze kwalificatie van de stoppen-met-rokenaanbieders biedt onze verzekerden de kans om op basis van transparante informatie zelf te kiezen welke begeleider en welke soort begeleiding het beste passen bij hun levensfase en levensstijl. Zo maken we de kans dat zij daadwerkelijk stoppen zo groot mogelijk. CZ groep sluit graag meerjarige overeenkomsten af om zo de continuïteit en toegankelijkheid van de stoppen-met-rokenbegeleiding te borgen.

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.

Deel deze pagina: