3 Proces contractering 2024

CZ groep stelt eisen aan de intensieve stoppen-met-rokenbegeleiding en de aanbieders die deze zorg bieden. Gekwalificeerde stoppen-met-rokenbegeleiders (stopcoaches) zijn professionals die staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister KABIZ en die speciaal zijn opgeleid om mensen intensief te begeleiden bij het stoppen met roken. Gespecialiseerde groepsbegeleiding door huisartsen of andere zorgverleners valt onder de definitie van gekwalificeerde stoppen-met-rokenbegeleiding. In bijlage 1 staat aan welke minimumeisen zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst voor intensieve stoppen-met-rokenbegeleiding. Deze eisen sluiten aan bij de wet- en regelgeving en bij de criteria van de beroepsgroepen.

CZ groep wil voor 2024 nieuwe aanbieders contracteren, mits zij gekwalificeerd zijn, aantoonbaar een inhoudelijk goed en onderscheidend aanbod hebben én een witte vlek opvullen in het huidige gecontracteerde zorgaanbod. Zij kunnen zich tot uiterlijk 1 september 2023 bij ons melden met een inhoudelijk uitgewerkt voorstel, om eventueel per 1 januari 2024 in aanmerking te komen voor een overeenkomst. Voor aanmeldingen die na deze datum binnenkomen en die we toch willen opnemen in ons aanbod, kunnen wij niet garanderen dat zij per 1 januari 2024 al over een overeenkomst beschikken. De administratieve afhandeling van dit nieuwe aanbod kan namelijk langer duren.

Deel deze pagina: