Stoppen met roken 2024

Zorginkoopbeleid

Stoppen met roken 2024

laatste update 31-3-2023

Voorwoord

CZ groep wil dat iedere verzekerde toegang heeft tot goede stoppen-met-rokenzorg, die aansluit bij zijn of haar behoefte, die op de juiste plek wordt geleverd en tegen een marktconforme prijs. Door covid-19 is de digitalisering van de stoppen-met-rokenzorg in een stroomversnelling geraakt. We willen deze overstap naar digitalisering doorzetten, waarbij ook ruimte blijft bestaan voor fysieke stoppen-met-rokenbegeleiding, aansluitend op de wens van de patiënt. We streven er altijd naar om zorg van de beste kwaliteit in te kopen. Het doel voor 2024 blijft toegankelijke stoppen-met-rokenzorg voor onze verzekerden, verantwoord en dichtbij.

Deel deze pagina: