2.5 Indicatiecriteria

2.5.1 Voor wie is de GLI bedoeld?

De GLI is verzekerde zorg voor volwassenen vanaf ten minste een matig verhoogd GGR. Conform de Zorgstandaard Obesitas wordt daaronder het volgende verstaan:

  • volwassenen met overgewicht (BMI ≥ 25 kg/m2) en een extra risicofactor (voor hart- en vaatziekten, diabetes type 2, slaapapneu of artrose);

  • volwassenen met obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2).

Deelname aan een GLI-traject is alléén mogelijk na een doorverwijzing van de huisarts en als de verzekerde voldoende gemotiveerd is om deel te nemen aan een tweejarig programma. De Zorgstandaard Obesitas geeft de indicatiecriteria voor de verwijzing naar een GLI. Meer informatie hierover vindt u op https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie (new window).

2.5.2 Voor wie is de ketenaanpak kinderen bedoeld?

Kinderen met ten minste een matig verhoogd GGR kunnen in aanmerking komen voor de ketenaanpak kinderen. Het GGR heeft vier gradaties (licht, matig, sterk en extreem) en wordt bepaald op basis van het BMI, risicofactoren en comorbiditeit. Als het GGR matig verhoogd is, kan een verwijzing volgen naar de CZV. Die stelt een plan van aanpak op en volgt de zorg binnen het sociaal domein en/of het zorgdomein.

Zodra de indicatiecriteria voor de ketenaanpak kinderen definitief zijn vastgesteld, kunnen wij ons beleid op dit punt nader invullen. Daarna publiceren we een aanpassing en/of aanvulling op het zorginkoopbeleid op onze website.

Deel deze pagina: