2.6 Welke programma’s contracteert CZ groep in 2024?

2.6.1 GLI voor volwassenen

Het is belangrijk dat duidelijk is welke GLI-programma’s worden aangemerkt als verzekerde zorg. De wetenschappelijke onderbouwing van een GLI wordt getoetst door een onafhankelijke erkenningscommissie van het Loket Gezond Leven. Dit gebeurt volgens de criteria van het RIVM. Een GLI-programma moet daarnaast voldoen aan de voorwaarden van de Zorgverzekeringswet, zoals beschreven in het ‘Addendum bij standpunt gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) bij overgewicht en obesitas – februari 2018’ van Zorginstituut Nederland. Het is vervolgens aan de individuele zorgverzekeraar om te bepalen welke GLI-programma’s die inkoopt voor zijn verzekerden.

CZ groep koopt in 2024 de volgende vier GLI-programma’s in: CooL, de Beweegkuur, SLIMMER en Samen Sportief in Beweging. Meer informatie over deze programma’s vindt u op de website van de programma’s:


Als het RIVM nieuwe programma’s erkent en wij besluiten om die te vergoeden, dan publiceren we dat op www.cz.nl/gli (new window). Voor het uitvoeren van bovenstaande GLI-programma’s moet de zorgaanbieder bij aanvang en gedurende de looptijd van de overeenkomst over een geldige licentie beschikken.

2.6.2 Ketenaanpak kinderen

Op moment van schrijven is nog niet helder hoe de ketenaanpak kinderen definitief wordt vormgegeven. Zodra dit duidelijk is, kunnen wij ons beleid op dit punt nader invullen. Daarna publiceren wij een aanpassing en/of aanvulling op het zorginkoopbeleid op onze website.

Deel deze pagina: