Gecombineerde Leefstijlinterventie voor Volwassenen en Zorg en Ondersteuning voor Kinderen met Overgewicht en Obesitas 2024

Zorginkoopbeleid

Gecombineerde Leefstijlinterventie voor Volwassenen en Zorg en Ondersteuning voor Kinderen met Overgewicht en Obesitas 2024

laatste update 31-3-2023

Voorwoord

De druk op de eerstelijnszorg wordt steeds groter. Dat komt onder andere door veranderingen binnen het zorglandschap en de veranderde demografie van de Nederlandse bevolking. Zo zien we nog steeds een stijging van het aantal Nederlanders (zowel volwassenen als kinderen) met overgewicht. De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is erop gericht om mensen met overgewicht en een verhoogd risico op leefstijlgerelateerde aandoeningen in hun eigen omgeving te helpen om hun leefstijl te verbeteren via een integraal programma dat is gericht op gedragsverandering. Wij vinden dat dit bijdraagt aan de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Alle partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in. We hopen dat u dit beleid onderschrijft en nodigen u uit om samen met ons de zorg in Nederland toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te maken én te houden, in 2024 en de jaren daarna.

Deel deze pagina: