3.1 Tijdpad

3.1.1 GLI voor volwassenen

Planning (uiterlijk)

Activiteiten

1 april 2023

Publiceren van het zorginkoopbeleid 2024

1 juni 2023

Aanbieden vragenlijst RHO’s en samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches om te checken of wordt voldaan aan de minimumeisen

1 juli 2023

Reactietermijn vragenlijst RHO’s en samenwerkingsverbanden leefstijlcoaches

20 september 2023

Aanbieden van de overeenkomst 2024

18 oktober 2023

Vragen stellen over de overeenkomst 2024

1 november 2023

Uiterste tekentermijn overeenkomst 2024

12 november 2023

Publiceren gecontracteerd zorgaanbod 2024

Als zorgverzekeraar moeten wij op 12 november van ieder kalenderjaar ons gecontracteerde aanbod publiceren. Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, verwachten wij dat u zich houdt aan de termijnen van het contracteerproces. We willen dan ook uiterlijk op 1 november 2023 overeenstemming bereiken over de overeenkomst voor 2024.

3.1.2 Ketenaanpak kinderen

Zodra landelijk duidelijk is hoe de ketenaanpak kinderen definitief wordt vormgegeven, kunnen wij ons beleid op dit punt nader invullen. Daarna publiceren we een aanvulling op het zorginkoopbeleid op onze website.

Deel deze pagina: