3.1 Tijdpad

Instellingen via digitale contractering

Instellingen die in 2023 een digitaal aanbod hebben ontvangen via de VECOZO contracteermodule, ontvangen ook in 2024 een digitaal aanbod. Zij ontvangen na het afronden van de vragenlijst een aanbod voor een overeenkomst 2024 via de contracteermodule van VECOZO.

Planning

Activiteiten

3 juli 2023

Openstellen uitvraagmodule via VECOZO[1]

1 september 2023

Sluiting uitvraagmodule via VECOZO

Uiterlijk 20 oktober 2023

Aanbieden overeenkomst 2024 via contracteermodule VECOZO

Uiterlijk 12 november 2023

Accepteren overeenkomst 2024 via contracteermodule VECOZO

  • 1T.B.V. In- en exclusiecriteria en kenmerken van de organisatie van zorg(verlening)

Instellingen via contractering met offerteformat

Instellingen waarmee we in 2023 een omzetmaximum hebben afgesproken van minimaal € 2 miljoen, ontvangen een offerteformat en toegang tot de VECOZO onderhandelmodule. De voorwaarde daarbij is dat zij voor minimaal 50% zorg leveren in setting 4 of hoger. Als een instelling niet aan deze voorwaarde voldoet, valt de contractering onder de digitale procedure (zie hierboven).

Planning

Activiteiten

3 juli 2023

Start onderhandeling via offerteformat en onderhandelmodule VECOZO

3 juli 2023

Openstellen uitvraagmodule via VECOZO

1 september 2023

Sluiten uitvraagmodule via VECOZO

Uiterlijk 12 november 2023

Accepteren overeenkomst 2024 via contracteermodule VECOZO

Nieuwe instellingen

De procedure voor nieuwe instellingen is van toepassing voor zorgaanbieders die als instelling geen overeenkomst met CZ groep hebben voor het leveren van geneeskundige GGZ in 2023. Instellingen die voor 2024 een overeenkomst willen, moeten aantoonbaar voldoen aan de toegangseis en de minimale en aanvullende eisen (zie bijlage 1). Gedurende de looptijd van de overeenkomst blijven zij hieraan voldoen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via rz.ggz@cz.nl.

Planning

Activiteiten

3 juli 2023

Openstellen uitvraagmodule via VECOZO

Uiterlijk 1 september 2023

Melden als belangstellende voor een overeenkomst 2024 via rz.ggz@cz.nl

29 september 2023

Sluiting uitvraagmodule via VECOZO

Uiterlijk 20 oktober 2023

Aanbieden overeenkomst 2024 via contracteermodule VECOZO

Uiterlijk 12 november 2023

Accepteren overeenkomst 2024 via contracteermodule VECOZO

Deel deze pagina: