Bijlage 4. Afstemming regionale netwerk rond mensen met ZB/LVB

Goede zorg voor cliënten met ZB/LVB vraagt ook om een goede samenwerking op regionaal niveau tussen de eerstelijnszorg, gespecialiseerde zorg en het sociaal en maatschappelijk domein. CZ groep verwacht dat alle GGZ-aanbieders deze regionale samenwerking initiëren en/of ondersteunen. We streven ernaar dat er op regionaal niveau in elk geval afspraken worden gemaakt over:

  • de vroegsignalering van ZB/LVB;

  • het organiseren van een toegankelijk netwerk rond een ZB/LVB-cliënt. Het netwerk omvat afspraken over de zorg en de (sociaal-maatschappelijke) begeleiding voor ZB/LVB-cliënten in de nulde lijn tot aan SGLVB (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk beperkt).

De huisarts kan bij een vermoeden van LVB verwijzen naar onder andere het sociaal domein, GZSP of GGZ.

Gaat u als zorgaanbieder in 2024 een overeenkomst met ons aan voor het leveren van curatieve GGZ én GZSP voor de doelgroep LVB/ZB? Meld dit dan via inkoop.ggz.instellingen@cz.nl onder vermelding van uw AGB-code en in het onderwerp ‘contractering curatieve GGZ en GZSP’. Voor meer informatie over GZSP en de experimentprestatie FACT-LVB verwijzen wij u naar het zorginkoopdocument GZSP 2024.

Deel deze pagina: