GRZ, ELV & GZSP 2024

Zorginkoopbeleid

GRZ, ELV & GZSP 2024

laatste update 31-3-2023

Voorwoord

We staan voor een grote uitdaging om de gezondheidszorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, terwijl er steeds minder zorgverleners zijn en steeds meer ouderen. Tijdelijke opnamen en meer kennis van specifieke aandoeningen in de thuissituatie zijn cruciaal om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Die tijdelijke opnamen en meer kennis zijn ook een belangrijk vliegwiel in de keten binnen de regio. Daarbij zetten we in op maximale effectiviteit. We zien dat onze visie naadloos aansluit bij de breed door Nederland gedeelde uitdagingen zoal verwoord in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Specifiek voor de aanspraken eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) is er ruimte om door volumegroei goede regionale transformaties vanuit het integraal zorgakkoord (IZA) te ondersteunen. In die geest is ons inkoopbeleid dan ook opgesteld. Inhoudelijk is dit inkoopdocument 2024 een bestendiging van het beleid van de laatste jaren.

Deel deze pagina: