3.2 Nieuwe zorgaanbieders

3.2.1 ELV en GRZ

Wij contracteren geen nieuwe zorgaanbieders voor de aanspraken ELV en GRZ. Met het huidig gecontracteerd aanbod verwachten wij onze zorgplicht te kunnen invullen en daarnaast voldoende keuzevrijheid te garanderen voor onze verzekerden. Er kunnen zich altijd situaties voordoen die bij het schrijven van dit beleid niet waren te voorzien. Wij behouden ons het recht voor om dan alsnog nieuwe partijen te contracteren.

3.2.2 GZSP

CZ groep contracteert in 2024 geen nieuwe zorgaanbieders voor de dagbehandelingen van cliënten met een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en cliënten met de ziekte van Huntington. We verwachten met het huidige zorgaanbod voor deze specifieke doelgroep aan onze zorgplicht te kunnen voldoen en keuzevrijheid voor onze verzekerden te garanderen. Voor de overige functies (specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten, gedragswetenschappers, dagbehandelingen voor kwetsbare patiënten en sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt) hebben we in bepaalde regio’s wel een witte vlek geconstateerd. Voor deze prestatie kunnen nieuwe zorgaanbieders zich wel inschrijven voor een overeenkomst om de toegankelijkheid van de GZSP te verbeteren.

Deel deze pagina: